Budova fakulty Podat přihlášku

O Fakultě

Nehledáš přece 3 roky nudy v obyčejné školní lavici, abys nakonec mohl dělat jediný, špatně placený job, že jo. Jdi na FAI - Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a studuj, co tě bude bavit a nakonec i dobře živit. FAI patří svým výzkumem i zázemím k české špičce. Její kořeny sahají do roku 1986 a dnes je moderní a mezinárodně uznávanou institucí v oblasti informačních technologií, bezpečnostních technologií a automatického řízení.

Přijď si pro "bakaláře" z oboru Softwarové inženýrství, Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci nebo Bezpečnostní technologie, systémy a management. Ve studiu pak můžeš směle pokračovat přes magisterské studium až na level doktorský a stát se dalším oceňovaným vědcem ze Zlína. Počítej však s tím, že se o tebe budou prát i nejrůznější státní, soukromé, velké i malé instituce a nabízet ti spolupráci. A to je docela FAIn, ne?

Bakalářské programy

Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci

Specializace: Inteligentní systémy s  roboty

V rámci tohoto programu nasaješ všechny potřebné znalosti z oblasti automatického řízení výrobních linek. Teorie, která za tím vším stojí, není jednoduchá. Na druhou stranu ti však skvěle pomůže v praxi. Aby toho však nebylo málo, nabídneme ti dvě specializace, díky kterým budeš moct svou pozornost obrátit libovolným směrem.

Pokud jsi příznivci malých robotických hraček, pak je tento obor přímo pro Tebe! V rámci této specializace poznáš roboty dnešní doby, budeš se umět orientovat v matematice, fyzice, ale i informatice tak, abys naplno ovládl automatizaci výrobních procesů a linek, které využívají mnoha pokročilých prvků. Skvěle zde propojíš nejen teorii, bez které se neobejdeš, ale i praxi. Specializace tě navíc skvěle připraví pro další studium v rámci navazujících oborů, které rovněž nabízí velký potenciál. Coby profesionál v této oblasti rozhodně nebudeš mít nouzi o práci, využití nalezneš prakticky ve všech strojírenských a plastikářských firmách, kterým díky svým znalostem ušetříš nemalé starosti i finance. Nezapomeň, uzávěrka je 31. 8. 2023.
Přijímací zkouška prominuta.

Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci

Specializace: Průmyslová automatizace

V rámci tohoto programu nasaješ všechny potřebné znalosti z oblasti automatického řízení výrobních linek. Teorie, která za tím vším stojí, není jednoduchá. Na druhou stranu ti však skvěle pomůže v praxi. Aby toho však nebylo málo, nabídneme ti dvě specializace, díky kterým budeš moct svou pozornost obrátit libovolným směrem.

Tato specializace si především klade za cíl poskytnout potřebné teoretické znalosti, a to nejen v oblasti matematiky, ale i fyziky. Díky nim budou řízené a řídicí systémy (senzory, akční členy) pro tebe naprostá hračka. Veškerá praxe je realizována pomocí číslicových počítačů. Zjistíš, co vše se dnes skrývá pod pojmem Průmysl 4.0, který je aktuálně klíčovým faktorem úspěchu (nejen) výrobních firem. O informačních technologiích se tedy v rámci této specializace dozvíš nejen z pohledu hardwaru, ale i softwaru. Nezapomeň podat přihlášku do 31. 8. 2023. Přijímací zkouška prominuta.

Bezpečnostní technologie, systémy a management

Staň se opravdovým hrdinou. Nejenom, že se naučíš pracovat s mechanickými i elektronickými prvky objektové bezpečnosti, ale také s výpočetní technikou a informatikou s důrazem na datovou bezpečnost. Kromě ekonomických, manažerských či právních základů projdeš i předměty detektivními a kriminalistickými. Tvá kariéra pak bude v naprostém bezpečí. Obor můžeš studovat prezenčně nebo kombinovaně. Přijímací řízení je letos s prominutou zkouškou z matematiky. Tak na co ještě čekáš? Přihlášku můžeš podat do 31. 8. 2023. V magisterském studiu pak lze pokračovat v navazujících oborech. Svou budoucnost máš jen ve svých rukou.
Přijímací zkouška prominuta.

Softwarové
inženýrství

Chceš se naučit modelovat softwarové systémy, programovat objekty nebo navrhovat síťové aplikace? Pak jsme tento obor „vyvinuli“ právě pro tebe. Zasvětíme tě do toho, jak fungovat v pracovním týmu, jak dělat analýzy, jak navrhovat informační architekturu a jak implementovat a testovat systémy i jejich uživatelská rozhraní. Až ti dáme diplom, budeš vědět, jak rozjet vlastní podnikání a řídit tým vývojářů, tvůrců uživatelského rozhraní a testerů, a to jak pro oblast mobilních a webových aplikací, tak v rámci vývoje různých inovativních produktů. Můžeš se taky stát nepostradatelným členem vývojových a testovacích týmů v softwarových firmách, v průmyslových a obchodních podnicích nebo ve státní správě. V magisterském studiu pak lze pokračovat v navazujících oborech. Rozhodni se správně - rozhodni se pro softwarové inženýrství! Přihlášku můžeš podat do 31. 8. 2023.
Přijímací zkouška z matematiky prostřednictvím NSZ (Scio)Magisterské programy a obory

Automatické řízení a informatika Průmyslu 4.0

Klíčovým pojmem je v současné době zejména tzv. Průmysl 4.0, v rámci něhož jsou firmy přirozenou cestou vedeny k digitalizaci svých výrobních procesů. Je to další rozvoj obsahu i rozsahu automatizačních prvků ve výrobních procesech. Prvky výrobních linek jsou tak efektivně propojeny s prostředky informačních technologií. O informačních technologiích se tedy v rámci tohoto oboru dozvíš nejen ze strany hardwaru, ale i softwaru. Během celé doby tě budou provázet moderní prvky výpočetní techniky, které využiješ zejména pro účely automatického řízení technologických procesů, zpracování agend, ale i databází. Programování ani systémová práce nebudou pro tebe překážkou. Příjemným bonusem je také možnost zapojit se do projektů řízení výrobních a obchodních společností.
Přihlášku podej do 31. 8. 2023. Tak na co čekat? Rozhodni o své budoucnosti ještě dnes. Studium je prezenční i kombinované.
Přijímací zkouška prominuta.

Informační technologie
Specializace:  Softwarové inženýrství

Chceš se zabývat aplikovanou informatikou i v magisterském studiu? Pak je tento obor pro tebe jak dělaný. Prohloubíš si znalosti zejména při využití výpočetní techniky při zpracování textů, dat a databázových systémů, programování, operačních systémů a počítačových sítí. Asi nejčastěji se setkáš s přenosem informací přes Internet, na který je kladen vysoký důraz. Seznámíš se s předměty technické a teoretické kybernetiky, měření, optimalizace a s předměty ekonomicko-manažerského charakteru. Všichni tě na Univerzitě povedou k samostatné vědecké činnosti, ale také k programátorské práci. Zaujal tě tento obor? Poznač si datum 31. 8. 2023, to  je  poslední den, kdy můžeš podat přihlášku. Dosáhni titulu v oboru, který má budoucnost. Studium je prezenční i kombinované.
Přijímací zkouška prominuta.

Informační technologie
Specializace:  Kybernetická bezpečnost

Bavila tě aplikovaná informatika v bakalářském studiu? Tento program prohloubí  vzdělání zejména v oblasti využití výpočetní techniky při programování, zpracování dat a databázových systémů, operačních systémů a počítačových sítí. Zaměříš se rovněž na přenos informací pomocí Internetu. Seznámíš se také s měřením, optimalizací, technickou a teoretickou kybernetikou nebo s předměty ekonomicko-manažerského charakteru. Program má dvě specializace.
Chtěl jsi někdy zkusit prolomit šifry a dekódovat tajné zprávy jako je tomu v mnoha amerických „akčňácích“? S touto specializací se tomu velmi přiblížíš. Naučíme tě detailně analyzovat škodlivé programové kódy a zabezpečit sítě proti hacknutí. Studiem této specializace získáš dnes velmi oceňované znalosti v oblasti kryptografických metod, díky kterým ochráníš citlivá firemní data. Zároveň budeš umět otestovat bezpečnost nejen jednoduchých aplikací, ale i komplexních systémových řešení. Tvé znalosti budou zkrátka k nezaplacení. Na nic nečekej a přihlášku podej do 31. 8. 2023. Čeká tě velká budoucnost.
Přijímací zkouška prominuta.

Bezpečnostní technologie, systémy a management
Specializace: Bezpečnostní technologie

Neváhej si rozšířit znalosti a dovednosti z bakalářského studia stejnojmenného oboru. Přidáme ti k tomu technické vzdělání nutné k optimálnímu využití technických prostředků bezpečnostních systémů. Nabídneme ti možnost rozvíjet vaše schopnosti, řešit krizové situace a provádět analýzy možných rizik s ohledem i na širší sociální a geopolitické skutečnosti. Podstatná pro nás bude tvá aktivní a tvořivá práce s informacemi technického a obecně společenského charakteru. Tento program má dvě specializace.
Naučíme tě návrhům a aplikacím integrovaných poplašných systémů. Neminou tě však ani znalosti v oblasti bezpečnostních technologií pro ochranu budov a informačních systémů. Velmi snadno se tak uplatníš coby expert na zabezpečení budov, jejich akutní nedostatek ti přitom hraje přímo do karet! A pamatuj, přihlášku můžeš podat do 31. 8. 2023. Studium je prezenční i kombinované.
Přijímací zkouška prominuta.

Bezpečnostní technologie, systémy a management
Specializace: Bezpečnostní management

Neváhej si rozšířit znalosti a dovednosti z bakalářského studia stejnojmenného oboru. Přidáme ti k tomu technické vzdělání nutné k optimálnímu využití technických prostředků bezpečnostních systémů. Nabídneme ti možnost rozvíjet vaše schopnosti, řešit krizové situace a provádět analýzy možných rizik s ohledem i na širší sociální a geopolitické skutečnosti. Podstatná pro nás bude tvá aktivní a tvořivá práce s informacemi technického a obecně společenského charakteru. Tento program má dvě specializace.
Naším cílem je poskytnout studentům všechny potřebné znalosti a dovednosti v oblastech řízení projektů, systému bezpečnosti a veřejné správy, managementu bezpečnostního inženýrství, ale i ochrany obyvatelstva. Díky tomu tak získáš přesah do více oblastí, který můžeš velmi efektivně využít v rámci své další kariéry. A pamatuj, přihlášku můžeš podat do 31. 8. 2023. Studium je prezenční i kombinované.
Přijímací zkouška prominuta.

Proč FAI

FAI je světová. A nedokazujte to pouze nejprestižnější ocenění od Evropské komise - ECTS label. Jako absolvent FAI získáš také celoevropsky uznávaný Diploma Supplement, který výrazně zlepší tvou pozici na evropském trhu práce.
FAI je komplex, který odráží současné architektonické trendy i potřeby svých studentů. Přímo v budově fakulty se nachází menza a dvě tělocvičny včetně posilovny. K FAI je připojena moderní budova Vědeckotechnického parku, místo, kde třeba i ty získáš svou první praxi a rozjedeš úspěšný projekt.
FAI je místo, kde se budeš cítit dobře, které ti umožní se rozvíjet nejen v akademickém směru a ze kterého se snadno dostaneš do všech koutů světa - nejen v rámci programu Erasmus.

Odborníci se znalostmi informačních, řídicích a bezpečnostních technologií jsou na trhu práce žádaným „zbožím“. A navíc dobře placeným. Pokud tedy chceš po absolvování vysoké školy bez problémů najít zaměstnání s odpovídajícím ohodnocením, jsou informační technologie tou správnou volbou. Absolventům se nabízí široké spektrum uplatnění: od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce až k samostatné podnikatelské nebo vědecké činnosti. Není to přece FAIn dobře se živit tím, co tě baví?

FAI ti nabízí moderní areál s kvalitně vybavenými laboratořemi, které patří k evropské špičce vysokoškolských objektů. V sousedství fakulty vyrostl nový Vědeckotechnický park zaměřený na informační a komunikační technologie. Díky němu získávají absolventi ICT oborů ve Zlíně široké možnosti uplatnění. Pracovníci fakulty jsou aktivní v celostátním i mezinárodním měřítku. Podílí se na řešení celé řady vědeckovýzkumných projektů národních i mezinárodních grantových agentur a přivítají mezi sebou každého mladého nadšence pro svůj obor. Samotní studenti fakulty sbírají po celém světě nejrůznější ocenění - stávají se například členy prestižní British Computer Society – jedné z nejvýznamnějších světových společností odborníků na informační technologie. Rozšiř jejich řady a sbírej mezinárodní ocenění za své nápady, projekty a úspěchy.

Reference

Pedagog

prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.

Mezi vědci oceněnými v zahraničí stojí na prvním místě prof. Karel Kolomazník, který byl několikrát oceněn za výzkum zpracování a využití odpadů. Jako jediný Čech obdržel cenu Rolex Award for Enterprise, která je také označována jako „malá Nobelova cena“. Za rok 2014 získal ocenění Česká hlava v kategorii Cena Invence – přírodní vědy. Česká hlava je nejprestižnějším oceněním za vědu a výzkum, kterého lze v České republice dosáhnout.

Absolvent

Pavel Pastorčák

Absolventi FAI jsou zaměstnáni například v Telefónica Czech Republic, Schneider Electric, ON Semiconductor či Honeywell. Pavel Pastorčák, absolvent FAI z roku 2008, pracuje jako software designer ve společnosti Hewlett-Packard. „Studium na FAI mi dalo především to, že je člověk schopen zvládat velmi náročné úkoly v kratší době. Jsem schopný pružně reagovat na změny a díky kvalitní přípravě se při setkání s novými technologiemi rychleji adaptuji.“

Absolvent

David Stašek

„Studium na FAI mi v prvé řadě poskytlo intenzivní kontakt s praxí. Jako absolvent jsem pak neměl nejmenší problém si najít dobře placenou práci v oboru. Na samotném studiu kladně hodnotím zejména aktivní přístup pedagogů, jejich rozhled a schopnost studenta motivovat. Tyto vlastnosti se odrážejí do celkového vztahu fakulta - student, který je velice přátelský a podporující zejména samostatnost a kreativitu studenta.“

Student

Michal Karas

„Přijít na to, v čem jste dobrý a co Vás zároveň baví je značně složité. Často proto, že si neuvědomujete své kvality v rámci většího celku. S tímto Vám pomůžou pedagogové s profesionálním a zároveň lidským přístupem. Poté co naleznete svůj směr je možné jej plně rozvíjet v množství profesionálně vybavených laboratoří s PLC , síťové LAN zkušebny, laboratoře bezpečnostních technologií a velké množství PC učeben se specializovaným SW, kde úroveň vybavení drží krok s nejnovějšími technickými trendy.“

Kontakt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín
Česká Republika

tel.: +420 576 035 221
mail: info@fai.utb.cz

Sleduj nás na Facebooku
Cookies